COPYRIGHT AND DISCLAIMER

1. Alle werken op deze site zijn eigendom van SOUNDFILL ®. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van deze website is zonder voorafgaande schiftelijke toestemming van SOUNDFILL® nadrukkelijk verboden. Op de gebruikte fotografische beelden van derden, hebben wij toestemming gekregen. © 1992 - 2005 SOUNDFILL ®, alle rechten voorbehouden.

2. SOUNDFILL ® heeft al het geen mogelijk is gedaan om de juistheid van de verstrekte informatie te garanderen. Het gebruik van de informatie op deze pagina is art. 7 van onze algemene voorwaarden van toepassing. Tevens is het gebruik van deze pagina en de eventuele links voor eigen risico van de gebruiker.

3. Op geen enkele wijze is SOUNDFILL ® aansprakelijk te stellen voor enige schade in welke vorm dan ook voortvloeiende uit de levering van informatie, werking of gebruik van de informatie.

4. Teksten door derden aangeleverd zijn voor rekening van derden en zijn zo als ze zijn, en zijn auteursrechtelijk beschermd van de betreffende recht hebbende.

5. SOUNDFILL ® heeft de informatie met de aller grootste zorg opgesteld en verzameld. De correctheid hiervan kan nimmer voor 100% worden gegarandeerd.

6. De Links, indien van toepassing, zijn de betreffende internet pagina's auteurrechtelijk beschermd en zijn de auteurrechten van toepassing van de houder/bezitter van de betreffende internet pagina's.