Sales

Bij SOUNDFILL ® kunt u ook terecht voor de levering van complete geluid- en lichtapparatuur voor café, dancing, kerk of uitgaanscentrum waarbij de kwaliteit de kernzaak is. Wij leveren deze apparatuur met een projectmatige aanpak. De geluidsinstallatie is dan ook geschikt voor 'live' optredens. Artiesten en band's stellen hoge eisen aan geluid. Een uitgelijnd FOH systeem kan voor een betere dekking van geluid zorgen, dan een tijdelijke installatie. De optredende 'live' acts kunnen dan volstaan met een monitor systeem.

Voor 'on the road' systemen geldt ook dan alle schakels in de Audio keten goed op elkaar dienen te worden afgesteld en dat de juiste apparatuur wordt geïnvesteerd. Hierdoor wordt een systeem gecreëerd dat betrouwbaar en goed functioneert. De juiste verpakking zorgt voor een goede bescherming van de apparatuur en zal efficiënt vervoerd en snel geïnstalleerd kunnen worden.